top of page
OBECNI_DUM_-_0227.jpg
OBECNI_DUM_-_0247.jpg
OBECNI_DUM_-_0228.jpg
Instruments
Empty Orchestra Stage
String Quartet
Orchestra
Xylophone

KVALITA A TRADICE

V Českém komorním orchestru se setkáváme rádi a vždy v přátelské atmosféře za účelem nastudování, případně tzn. oprášení komorních děl, mezi které patří zejména (ale nejen) stále poptávané a krásné serenády a suity pro smyčcové orchestry. Snažíme se jak co nejvíce respektovat úmysl a instrukce skladatele, tak se vzájemně hudebně napojit jeden na druhého a vystihnout skladbu co nejlépe. Věříme, že skrz provedená díla, byť už je každý z nás hrál nespočetněkrát, můžeme posluchačům vždy zprostředkovat kromě nádherné a jímavé hudby, také kus z vlastního zaujetí, emocí a radosti, kterou při jejich interpretaci pociťujeme. Když se toto povede, je to ta nejkrásnější odměna za odvedenou práci....

Těžiště činnosti našeho orchestru spočívá v koncertních aktivitách. Od roku 2002 do roku 2009 měl ČKO jako kmenový orchestr České filharmonie vlastní abonentní cyklus pořádaný Českou filharmonií v rámci jejích abonentních řad, při němž vystoupil s významnými českými i zahraničními sólisty. Vedle toho vystupoval orchestr na důležitých domácích hudebních festivalech – na festivalu Pražské jaro, Janáčkův máj, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Talichův Beroun, Kouřimské hudební slavnosti, jako host v abonentních řadách Filharmonie Hradce Králové. Kromě domácí činnosti je orchestr zván i do zahraničí, převážně do evropských zemí. Vystupoval opakovaně ve Francii, Německu, Belgii, Chorvatsku, Polsku, Švýcarsku, Španělsku či Kanárských ostrovech.


Vedle koncertní činnosti stihl Český komorní orchestr natočit několik kompaktních disků obsahujících klasický repertoár komorního orchestru (např. Dvořák, Suk, Janáček) a doprovody sólistů (např. Rejcha: Cello concertos, Johann Sebastian Bach: Concerto and sonatas for viola).


Repertoár Českého komorního orchestru čítá přes sto skladeb a každým rokem se rozšiřuje. Základem je perfektní nastudování a interpretace klasických smyčcových serenád (Dvořák, Suk, Čajkovskij, Janáček), orchestr se s nadšením věnuje i studiu nových moderních skladeb. Při interpretaci skladeb s účastí dechových nástrojů zve orchestr ke spolupráci ty nejlepší hráče z České filharmonie, Symfonického orchestru hl.m  Prahy FOK nebo Symfonického orchestru Českého rozhlasu.


bottom of page